Aktualizováno: 27.4.2013
2 fotky
Jak mohl vypadat v Praze konec starých vozů

Dnes je všeobecně známo, že staré dvounápravové vozy v Praze dojezdily současně s otevřením metra – úseku trasy C mezi Kačerovem a Florencí. Stalo se tak 9. 5. 1974. Posledním dnem bez metra a ještě s provozem starých vozů (na linkách 7, 18 a 23) byl 8. 5. 1974. 
Ale mělo to být původně toto datum? Měly staré vozy toho dne také ukončit svůj provoz? 
Při nedávné návštěvě Archivu DP jsem zjistil, že tomu mohlo být i trochu JINAK!
Již v dubnu roku 1973 byla vypracována studie, podle které měl být provoz metra zahájen až 1. 7. 1974.
Jako výchozí je brán stav provozu k dubnu 1974. Studie si tady všímá i sestavy vlaků na jednotlivých linkách: soupravami 2xT3 byly obsazeny linky 1, 5, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 29 a 30. Do konce roku 1973 se počítalo s nasazením vlaků 2xT3 také na linku 20. Provoz s výhradně sólo T3 byl na linkách 2, 10, 20, 24, 31a X. Pouze sólo vozy T1 jezdily na linkách 4, 14, 27 a 32. Smíšený provoz 1xT1 a 1xT3 byl na linkách 12, 16.
Staré soupravy ve složení motorový vůz + 2 vlečné vozy Plecháč byly vypravovány již jen na linku 3. Staré soupravy ve složení motorový vůz + 1 vlečný vůz Plecháč jezdily na lince 6. Klasické staré soupravy ve složení motorový vůz + vlečný vůz Krasin se vypravovaly na linky 6, 9, 18, 23, 26. Dvounápravové motorové vozy sólo jezdily na lince 7. Ta jezdila z Vápenky na Olšanské náměstí, kde byla ukončena na kolejovém přejezdu; obousměrné vozy zde byly tedy nutné.
Ještě před otevřením metra se plánovalo omezení provozu starých tramvají. Linka 6 měla být vedena v trase Radlice – Kubánské náměstí a měla být obsazena novými vozy T3. Uvolněnými starými vlaky z této linky se měla posílit linka 9 na poloviční interval
Novou trasu měla dostat linka 7: měla jezdit z Kotlářky na Palackého náměstí (místo zrušené linky 32) a pak do Braníka. Obsazena měla být sólovozy T1 a T3. Linka 32 se měla zrušit, jako kompenzace mělo být 13 vozů T1 z linky 32 převedeno na linku 27.
Nových vozů se ještě měly dočkat linky 3 (náhrada starých vlaků soupravami 2xT3) a 26 (náhrada starých vlaků vozy 1xT3). Starými vozy pak měly zůstat obsazeny jen linky 9, 18, 23 a pak linka X-7, která by vznikla přeznačením původní linky 7.
Od 1. 7. 1974 měl být zahájen provoz metra a měla být proveden komplexní změna linkového vedení. V rámci toho měla linka 3 jezdit z Vysočanské (tenkrát Náměstí Lidových milicí) na Florenc. Místo dvojic sem měly být nasazeny vozy T3 sólo.
K uvedenému datu mělo dojít k nasazení vlaků 2xT3 na linku 12 a pak k výměně vozového parku na linkách 9, 18 a 23. V případě linky 9 se jednalo o náhradu starých vlaků soupravami 2xT3, na linky 18 a 23 byly plánovány vozy T3 sólo. Z energetických důvodů nepřicházel v úvahu spřažený provoz na tyto linky ani na velmi exponované linky 10 a 24, kde se jezdilo v krátkých intervalech. 
Původní linka 7, přeznačená na X-7, plnící funkci náhradní tramvajové dopravy v ulici Olšanské by byla nadále obsazena starými vozy. A to až do ukončení výluky Olšanské náměstí – Flora, resp. Bulhar, které se plánovalo na konec roku 1974. Uvažovalo se, že pro tuto linku bude vyhrazeno 5 motorových vozů, z nichž 3 budou nasazeny na trati. Po ukončení výluky měla být linka X-7 zrušena a staré vozy měly definitivně skončit až s tímto termínem.
K 1.7.1974 měly být vlaky 2xT3 na linkách: 1, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30.
1xT: 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 31, 31, 32
Staré vozy: X-7.
Neobsazeno číslo 28
Na linky s provozem 1xT mělo být nasazeno mělo být 87 vozů T1, bližší  specifikace, na kterých linkách, se měla řešit později. Rozhodující by pak bylo, kterou linku by která vozovna vypravovala – a vozy T1 byly v té době jen ve vozovnách Kobylisy, Strašnice a Motol.
V říjnu roku 1973 je zpracován Projekt organizace MHD na rok 1974.
Opět se v něm uvádí datum zprovoznění metra k 1. 7. 1974.
Jako výchozí stav se opět bere říjen roku 1973. V té době jezdí vlaky 2xT3 na linkách 1, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30 a 35.
Výhradně sólo T3 pak na linkách 2 a 31, směs 1xT1 a 1xT3 na linkách 10, 24, pouze sólo T1 pak na linkách 4, 14, 27, 32.
Soupravy ve složení dvounápravový motorový vůz + 1 vlek Krasin na linkách 6, 9, 18, 23, staré vozy sólo na lince 7, která plní funkci náhradní tramvajové dopravy v ulici Olšanská. Ještě před otevřením trasy metra je plánována změna trasy linky 6 (Radlice – Kubánské náměstí) a její obsazení sólo vozy T1 a T3.
Se zprovozněním metra je plánována komplexní změna linkového vedení, při které by se na lince 9 nahradily staré vozy soupravami 2xT3, na linkách 18 a 23 by byly nasazeny sólo T3. Rovněž je plánováno i „zjednovoznění“ linky 26.
Staré vozy měly zůstat na lince 7, po ukončení výluky Olšanské náměstí – Bulhar (plánováno na konec roku 1974) mělo dojít ke zrušení linky 7 a k definitivnímu vyřazení starých vozů.
Zde přehled, jak mělo vypadat přidělení vozů na linky:
2xT3: 1,3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30
1xT3: 2, 10, 18, 23, 24, 26, 28, 31
1xT1: 4, 6, 14, 27, 32
Staré vozy (bez vlečňáků): linka 7
Z toho vyplývá, že staré vozy nemusely „odejít“ se zprovozněním metra, ale mohly do cca konce roku 1974 provádět náhradní tramvajovou dopravu v ulici Olšanské.

Nakonec to dopadlo trochu jinak:
14. 5. 1973 byly nasazeny vlaky 2xT3 na linku 20
23. 7. 1973 byly nasazeny vlaky 2xT3 na linku 12. Současně začal smíšený provoz 1xT1 a 1xT3 na lince 24.
1. 7. 1973 je linka X přeznačena na 35; současně jsou sem nasazeny vlaky 2xT3.
1. 10. 1973 na linky 16 a 26 jsou nasazeny vlaky 2xT3, linka 10 je obsazována také vozy T1. Ve stejný den jsou vyřazeny vlečné vozy Plecháč. Linky 3 a 6 jsou vypravované s vlekem Krasin.
17. 12. 1973 jsou staré vlaky na lince 3 nahrazeny vlaky 2xT3
14. 1. 1974 je linka 6 obsazena vozy T1, linka 9 vlaky 2xT3
9. 5. 1974 – staré vozy jsou vyřazeny, je zahájen provoz metra.
Stav vypravení k 9.5.1974:
2xT3: 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 30
1xT3: 2, 18, 23, 26, 31
1xT1, 1xT3: 7, 10, 24, 28
1xT1: 4, 6, 14, 27, 32

Z archivů Františka Zahnáše
1.

1.

Kde: Plán Praha
Kdy: 9.5.1974
Autor: Z archivu František Zahnaš
Upravil: Pluta Miroslav
2.

2.

Kde: Plán Praha
Kdy: 8.5.1974
Autor: Z archivu František Zahnaš
Upravil: Pluta Miroslav
27.04.2014 16:10:39
labutak

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (7155 | 39%)
Ne (5508 | 30%)
http://www.transphoto.ru/
http://www.mhd-ostrava.cz/
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one